Vest for cykelstien
Vest for cykelstien har vi solgt halvdelen af grundene.
Af de sidste 13 grunde er 7 reserveret til Villa de Luxe.

På grund 38 – 40 – 42 – 46 – 48 – 50 og 52 kan I købe grunden og et lækkert Villa de Luxe.
Grundene ligger i 1. række sydvest vendt, dvs. med flot udsigt, direkte til grønt område og udsigt til åen.

Du betaler lidt extra for herlighedsværdien.

Udstykningsplanen for Utzons Allé er tegnet af arkitekt Jan Utzon
Med udstykningsplanen for Utzons Allé er det for alvor farvel til 70’ernes snorlige parcelhuskvarterer. Vejene i kvarteret bugter sig og der findes ingen traditionelle firkantede grunde – alle grunde er formet med cirklen som det geometriske grundprincip.

Arkitekt Jan Utzon har med udstykningsplanen også været meget opmærksom på at skabe gode rammer for det sociale liv i kvarteret. Derfor er der afsat store grønne arealer til liv og leg for de mange familier, som vil komme til at bo på Utzons Allé.

Med grundenes fantastiske beliggenhed lige ned til uberørt natur og Odense Å er der virkelig mulighed for skønne naturoplevelser og masser af aktiviteter i det fri. De 80.000m2 friareal, som ligger ned til åen vil aldrig blive bebygget. På den anden side af Svendsagervej ligger den nye H.C. Andersen skov.

Alt i alt en fantastisk mulighed for at bygge sit drømmehus og kombinere storbyens muligheder med et sundt liv i naturen.

​“I arbejdet med udstykningsplanen har jeg forsøgt at nå frem til en god balance mellem antallet af parceller og friområder, så det passer til det store landskab, som omgiver boligområdet. Det har været udstykkernes ønske, at skabe mulighed for et smukt, attraktivt og eksklusivt boligområde, tæt på Odense Centrum.”​

Villa de Luxe - Ørnfeltvej 3, 2. t.h. - 5230 Odense M - E-mail: hr@villa-de-luxe.dk - Mobil: 20 15 09 72